• Guanghan N&D Carbide Co., Ltd.

  Volfram karbidinde taýýar komponentleri we ýarym taýýar önümleri öndürmekde ýöriteleşýäris.
 • OEM

  OEM-den 2004-nji ýyldan bäri çalyşmak
 • ISO & API

  Önümçilik işiniň ähli tapgyrlarynda berk hil prosesine gözegçilik meýilnamasyna eýerýäris.
  Hil biziň medeniýetimizdir!
 • CNC enjamy

  Döwrebap basyş goldawy (sinter-HIP) peçleri yzygiderli ýokary güýç we berklik bahalaryny kepillendirmek we CNC-ni doly awtomatlaşdyrmak
 • Öňdebaryjy öndüriji

  Öňdebaryjy öndüriji

  Sementlenen wolfram karbidini öndürmekde ýöriteleşendir
 • Ajaýyp hyzmat

  Ajaýyp hyzmat

  Bäsdeşlik artykmaçlygyňyzda “End-to-End” tejribämiz
 • Qualityokary hilli önümler

  Qualityokary hilli önümler

  Qualityokary hilli çig mal saýlamakdan başlap, çylşyrymly bölekleri takyk işlemek we ýuwmak
 • OEM

  OEM

  Enjam öndürijiler we abatlaýyş dükany üçin wolfram karbid komponentlerini OEM bilen üpjün ediji.

Portfolio

 • 212

Biz hakda

2004-nji ýylda döredilen Guanghan N&D Carbide Co Ltd, sementli wolfram karbidi bilen ýörite işleýän Hytaýda çalt ösýän we öňdebaryjy öndürijilerden biridir.

Nebit we gaz burawlamak, akymlara gözegçilik we kesiş pudagy üçin köp sanly eşik böleklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

Senagat